Säkert samarbete och elektronisk signering

Enkel och trygg lösning

  • Beprövad lösning med mycket hög säkerhet
  • Signatur via BankID
  • Smidigt och lätthanterligt flöde
  • Juridiskt korrekt lösning i Sverige
  • Säker e-underskrift för kommunsektorn
  • Skyddad Samarbetsyta

Nyheter

Dokumentmallar
För att ytterligare förenkla erbjuder vi nu också dokumentmallar. Därmed kan beslutsdokument av återkommande karaktär snabbt skapas och enkelt e-underskrivas.
Kontakta oss så berättar vi mer

Nya kunder
Glädjande nog tillkommer hela tiden nya kunder till Socialjour.se. Nu hjälper vi ca 80 av Sveriges 290 kommuner.
Läs mer om oss och våra kunder

Så här fungerar det

Smidig och snabb hantering
Inom socialjouren och liknande verksamheter kan det vara mycket bråttom att exempelvis få till stånd ett omhändertagande. Den som ska skriva under beslutet får med hjälp av Socialjour.se en smidig lösning och slipper ta sig till kommunhuset för att underteckna eller kanske behöva använda sig av en fax.
Läs mer om hur det funterar

Säker och beprövad lösning med BankID
Utformningen av tjänsten är utformad utifrån från vår kunskap, kommunernas processer och lagkrav. Vi utgår från BankID, något som verkligen är spritt bland svenskarna, beprövat och med mycket hög säkerhet.
Läs mer om en säker lösning

Det juridiska är utklarat
Vår lösning är gjord enligt den så kallade eIDAS-förordningen, samt följer internationella standarder. Att på detta sätt skriva under till exempel justering av nämndsprotokoll har passerat domstolsgodkännande.
Läs mer om det juridiska


Vår lösning i korthet

  • Ladda upp dokumentet och ange vilka personer som ska skriva under.
  • De som ska skriva under får ett SMS och en e-post-länk, loggar in med BankID och kan läsa, kontrollera och skriva under dokumentet.
  • Statusuppdateringar går att följa via webb, e-post och sms.

Fler smidiga lösningar för dig och dina kollegor

En intressant möjlighet som många av våra kunder utnyttjar, är att också uppgradera för att stödja den dagliga ordinarie verksamheten inom Socialtjänsten.

Samarbetsyta
För att det ska bli effektivt behöver ofta e-underskrifterna kombineras med fokuserade samarbetslösningar.

Genom det breda genomslag som våra beprövade e-underskriftstjänster har fått så har vår modul Samarbetsyta kommit att få stor användning. Exempelvis kan en gemensam socialjour ha tillgång till flera deltagande kommuners Samarbetsytor, medan kommunerna själva har tillgång till just sin egen yta. Eller att kommunhandläggare behöver utbyta e-underskrivna handlingar och underlagsdokument med personal hos en kontrakterad utförare. Eftersom man erbjuds stark inloggning kan användarna säkert hantera sekretessdokument på Samarbetsytan, när så behövs. Samarbetsytan kan även ge notifieringar då dokument läggs till, inte har lästs inom viss tid etc.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra samarbetsytor

Säker GDPR-fax direkt i tjänsten
Nu kan ni faxa dokument direkt ifrån socialjour.se utan att vara i närheten av ett faxabonnemang eller fax. Med tillägget kan ni faxa påskrivna dokument utan att åka in till socialkontoret och ge medarbetare ytterligare möjlighet att utföra delar av arbetet från hemmet.

Tjänstens faxsändning nås i detaljvyn för en signaturrutin samt om man har samarbetsyta kopplad till tjänsten, även därifrån. Önskas faxmottagning digitalt till tjänsten kopplas er samarbetsyta till ett faxnummer så att behöriga handläggare kan se faxen direkt i tjänsten. Fax och samarbetsyta i kombination möjliggör att aktuella ärendens handlingar tillfälligt kan hanteras i tjänsten av handläggare som arbetar på distans utan att tumma på säkerheten. Liksom tidigare loggas faxsändning och nedladdning av inkomna fax och andra händelser i loggen.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer om säker GDPR-fax


Copyright Socialjour.se – Med ensamrätt