Logga Logga
 
 
 
Nyhet!  
Mer stöd för hemarbete genom fax-sändning direkt inifrån tjänsten - kontakta oss för mer info!  
Även faxmottagning. Samt vidareutvecklingar såsom sekvensiell e-underskrift, tillfälliga underskrivare och fler notifieringar.
 
Nyhet!  
För att ytterligare förenkla erbjuder vi nu också dokumentmallar och e-blanketter. Därmed kan beslutsdokument av återkommande karaktär snabbt skapas och enkelt e-underskrivas, liksom ansökningsblanketter mm.
 
Nyhet! Glädjande nog tillkommer hela tiden nya kunder till Socialjour.se. Nu har vi ca 70 av Sveriges 290 kommuner.
 
 
 
Bilden visar hur snabbt och säkert det blir att använda E-underskrift
Inom socialjouren och liknande verksamheter kan det vara mycket bråttom att exempelvis få till stånd ett omhändertagande. Den som ska skriva under beslutet måste kasta sig iväg till kommunhuset för att underteckna eller kanske ha en klumpig bärbar fax.
 
 
Socialjour.se är lösningen:
 
1. Ladda upp ett dokument, ange vilka personer som ska skriva under.
2. Sedan dröjer det inte många minuter innan E-underskriften är klar!
 
läs mer...
 
 
 
 
 
En intressant möjlighet som många av våra kunder utnyttjar, är att också uppgradera
för att stödja den dagliga ordinarie verksamheten inom Socialtjänsten.  
 
Vi vill också peka på vår option Samarbetsyta. Enkelt och säkert dokumentutbyte
mellan jour och ordinarie verksamhet, särskilt vid gemensamma socialjourer!
 
 
Det juridiska är utklarat

Många gånger har det känts oklart exakt vad man får och inte får göra i den elektroniska världen — juristen som man frågar kanske känner att det är mycket lättare att säga nej än ja.

Men vår lösning är gjord enligt den s.k. eIDAS-förordningen, samt följer internationella standarder. Att på detta sätt skriva under t ex justering av nämndsprotokoll har passerat domstolsgodkännande.

Skatteverket och eWork är två exempel på organisationer som har varit tidigt ute med E-underskrift, så principerna är beprövade. Just dessa två arbetar dessutom med precis samma grundteknik som vi för sin E-underskrift.     läs mer...

 
 
 
Om oss

Vi som erbjuder tjänsten levererar också Styrelsemöte.se, en tjänst som sedan 2011 sköter om snabb, säker och lätthanterlig distribution av möteshandlingar till läsplattor, smartphones och webb för tusentals användare. Ett antal socialnämnder använder sedan länge vår tjänst även för sekretessdokument.

Våra kunder är företag, organisationer, landsting och framförallt kommuner där nämndshanteringen har visat sig bli mycket behändig och miljövänlig genom vår tjänst eftersom nämndsunderlagen brukar vara så omfattande.

 
 
 
     >
Välkommen att kontakta oss för en
demo!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår senaste julgåva gick till Läkare utan gränser.  
 
Info om behandling av personuppgifter, läs här (i styrelsemote.se)  
 
Denna webbsida använder inga beständiga kakor/cookies som blir kvar i din webbläsare eller dator.
Bilder från Creative Commons.

Tekniskt/juridiskt

Vår tjänst baseras på att via säker webb presentera dokumentet som ska skrivas under. Det innebär att man slipper beroenden till Acrobat eller trassliga plug-ins som riskerar vara inaktuella, utsatta för virus eller har blockerats av IT-avdelningen eller användaren själv. Dokumentet behöver heller inte laddas ner och lagras hos underskrivaren, vilket gör säkerheten extra hög.

BankID är väl integrerat med webben sedan många år. Och på senare tid har Mobilt BankID seglat upp som kanske den allra enklaste varianten för användaren, så därmed kan även en iPad eller t.o.m. en iPhone/Android-telefon användas för underskriften. Självklart stöds även Windows och Mac, liksom Linux (i kombination med Mobilt BankId på läsplatta/telefon).

Juridisk sett så utvecklades vår E-underskrift enligt Signaturlagen (2000:832). Denna lag har numera ersatts av EU:s förordning om elektronisk identifiering (910/2014, vanligen kallad eIDAS), vilken gäller som lag i Sverige. Vår E-underskrift följer även eIDAS. Idag används s.k. avancerad signatur vilket är korrekt juridiskt sett i de allra flesta fall, såsom i socialnämnder. Vi följer noga utvecklingen på området och räknar också med att använda den nya teknik som E-legitimationsnämnden arbetar med att införa, liksom om andra signeringsvarianter slår igenom brett.
Kommentar: Det finns även en svensk lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till eIDAS, men den är mycket kort och säger egentligen endast att den svenska regeringen får utse tillsynsorgan. I det här sammanhanget har PTS utsetts (detta handlar förordning 2016:576 om).

Vi använder internationella standarder så att man inte ska bli inlåst. Att t ex på detta sätt skriva under justering av nämndsprotokoll har även passerat domstolsgodkännande (Kammarrätten Gbg 2014-3459).

E-underskrifterna listas tydligt i en extra sida sist i det resulterande PDF-dokumentet. De krypterade E-underskrifterna läggs även in osynligt i den resulterande PDF-filen, enligt en erkänd standard. Det innebär att i det osannolika fall som en brottsundersökning e dyl måste göras så kan olika oberoende aktörer i efterhand granska äktheten hos dokumentet och E-underskrifterna. Formatet PDF-A kan användas, för att förenkla arkivering.

Skulle man ha lite enklare juridiska/säkerhetsmässiga krav i något sammanhang kan man även använda engångskod per SMS för att skriva under ett dokument.

Om man söker på internet hittar man en mängd lösningar för "e-signing", men de är väldigt ofta utformade för amerikansk användning. Där "ritar" man vanligen sin underskrift på touch-skärm, s.k. inking. I amerikansk juridisk tradition accepteras detta, men vår lösning är mycket mer anpassad till de svenska juridiska förutsättningarna. Vår tjänst driftas också inom Sverige*) och är svenskägd.

 
 
 

*) Eventuell BankID-inloggning i sig själv kan dock ske via drift inom EU